Tổng hợp các hướng dẫn, mẹo để sơn xe mô hình tĩnh đẹp cho người mới bắt đầu.